Dobová foto výstava – Expedícia Hindúkuš

Festival ponúkne unikátnú výstavu fotografií zo slovenskej  horolezeckej expedície do afgánskej časti Hindúkuša z roku 1974. Fotografie zachytávajú  nielen pôsobenie expedície v horách, ale aj  časť cesty cez Afganistan,
včítane fotografie sochy menšieho  Buddhu v Bamiyane.

( postavená roku 507 n.l., zbúraná Talibanom r.2001 )

Fotografie boli zhotovené z originálnych negatívov z pozostalosti Júliusa Kertésza.  Popis fotografií : Marián Šajnoha.

Hindúkuš 1974

Po úspešných expedíciách r.1965,1967, 1969, 1971   do Hindúkušu z afgánskej i pakistanskej strany prišiel čas na ďalšiu v roku 1974.    Nebola organizovaná centrálne, ale „Usporiadala ju TJ IAMES Bratislava z poverenia Horolezeckého zväzu SOV ČSZTV“  (Krásy Slovenska  12/1974 , no  asi má byť  SÚV). Dodatok Mariána Šajnohu : spolu s ďalším organizátorom z Vysokých Tatier.   Po nej nasledovala  ešte jedna tiež úspešná , tentoraz „tatranská“ expedícia r.1977.

Vysvetlenie  pre millenials : „expedícia“  v dnešnom ponímaní  je  výlet tam, kde nie je signál GSM, wifi, hypermarket s POS terminálom a v najhoršom prípade dokonca namiesto WC je iba latrína.  Pôvodne to ale znamenalo výpravu  kamsi do zapadnutých oblastí,  kde ste odkázaní sami na seba, kam záchranka príde za týždeň.  Na druhej strane (troška histórie) z dnešného pohľadu  v tom čase žil Afganistan v  relatívnom pokoji , ktorý napriek nekrvavému puču v roku 1973 trval až do roku 1978.

Poďme späť na hory :  v roku 1974  mala expedícia za cieľ oblasť ležiacu v Afganistane  lokalita Vachánsky koridor, dolina Kazi deh, hlavným  cieľom bol  vrchol Nošak vysoký 7.492 m.  Okrem športových cieľov výprava mala aj vedecký program a nakrútili aj film pre čs. televíziu. V rámci festivalu vám ponúkneme výstavu  historických fotografií z expedície r.1974.

Na tejto expedícii sa zúčastnilo 24 účastníkov :

L.Divald, M.Vanek (kameraman ČST),  E.Hasík, M. Mereš, L.Jedlička, R.Mládek. L.Páleníček, M.Zaťko, A.Halás, I.Kluvánek, J.Oršula, F.Kele ml.,  R.Mock. M.Šajnoha, P.Mitter, V.Tatarka, P.Rajtár, J.Čupel, J.Zaťko, J.Zeman, T.Šurka, R.Mešo, J.Kertész, J.Oškvarek.

Expedícia  sa prepravovala cez Sovietsky zväz a Irán autobusom a nákladným vozidlom LIAZ. Veľkou raritou bolo štvorčlenné kolektívne vedenie : T.Šurka, J.Oškvarek, Fr. Kele ml. a M.Mereš  a  veľký počet účastníkov, medzi nimi boli aj dvaja vedci.

Najhodnotnejším výstupom bolo prelezenie dvojkilometrovej južnej steny Gumbaz-e-Safed (6.800 m). Alpským štýlom za dva dni ho uskutočnila štvorica R.Mock, L.Páleníček, V.Tatarka a J.Zaťko, niekde sa popisuje aj ako prvovýstup  „ Cesta 30. výročia SNP“. Na vrchol Nošaku  vystúpilo celkom 10 účastníkov tzv. Rakúskym rebrom (expedičný štýl, tri výškové tábory).

Rajtár z vrcholu Korpush-e-Yakhi (5.698 m) uskutočnil zjazd na lyžiach. Okrem toho členovia výpravy vystúpili na ďalších 5 štítov, z čoho boli 3 prvovýstupy.